12 měsíčků

Loutkařský spolek Kacafírek dne 14. prosince 2005 úspěšně zakončil podzimní sezonu premierou hry od B. Němcové v úpravě pí. Ozorákové, režie F. Žalud,výtvarnice L.Lédlová "12 měsíčků".


Zkouška vodění

Režijní aranžmé

Navazování loutek

Mluviči