KDO A CO JE KACAFÍREK LOUTKÁŘSKÝ SPOLEK ?


Kacafírek loutkářský spolek  je dobrovolné sdružení zapálených lidí milujících pohádky, kteří si dávají za cíl v dnešním uspěchaném světě, poskytnout dětem trochu oddychu a nevšedních zážitků ve světě pohádkových bytostí a zároveň jim tak předávat do života trošku moudra, zážitků i poučení za pomoci oblíbených postav z pohádek .

Kořeny našeho spolku sahají hluboko do minulosti a navazují na prvopočátky loutkářství v Chrudimi, které se datuje přibližně již od roku 1903, kdy vznikl pod Ústřední maticí školskou první Chrudimský loutkářský spolek. Tato tradice nás zavazuje rozvíjet a udržet aktivní loutkové divadlo v Chrudimi i do budoucna pro další generace. Hrajeme loutkové hry převážně marionetami, ale nebráníme se zkoušet i jiné techniky a navzájem je i provazovat. V rámci naší činnosti  naplňujeme i požadavek zaujmout a řešit volný čas podporou přímé práce s dětmi a mládeží  o což se stále snažíme průběžným „omlazováním“ spolku. Jsme amatérští loutkáři, zkoušíme a hrajeme ve svém volném čase i přesto že ho dnes máme všichni málo. Jsme členové Svazu Amatérských Loutkářů při Svazu Českých Divadelních  Ochotníků (SAL – SČDO). Jsme ochotnický spolek – nestátní nezisková organizace (NNO).

Kacafírek loutkářský spolek  je registrován od roku 1993 ministerstvem vnitra jako právnická osoba. Členy souboru jsou  žáci, studenti, pracující i důchodci – dřívější členové a zakladatelé Kacafírka.  Po dobu trvání prošlo Kacafírkem mnoho kamarádů amatérů loutkoherců, mluvičů, vodičů loutek, výtvarníků i techniků, kteří zde právem zanechali své nesmazatelné stopy.  Někteří již nejsou mezi námi v pozemském světě, jiní se odstěhovali, někteří začali studovat mimo dosah spolku, další se nám oženili a povdávali - mají nyní jiné povinnosti a starosti, jiní začali podnikat, nebo začali mít i své samostatné nezávislé cesty a s námi se prostě rozloučili – každý tedy našel svou vlastní cestu. Stávající aktivní členové hrající ve spolku, věnují pozornost samovzdělávání na různých seminářích, kurzech a loutkových divadelních přehlídkách, starší generace spolku předává své zkušenosti a rady mladším členům při vlastních zkouškách her. Rádi mezi sebou uvítáme i nové tváře, které zde naleznou  seberealizaci a vhodné a smysluplné využití svého času ku prospěchu kulturního vyžití druhých. Proto těm všem patří dík za to, co zde za dobu své nezištné a dobrovolné práce pro Kacafírka a zejména malého diváka zanechávají.

Součastné členy spolku proto obdivuji, že i přes problémy, které amatérské loutkoherectví má, nadále vytrvávají v této strastiplné, dobrovolné a krásné zájmové činnosti. Nejvyšší odměnou je jim pak potlesk a rozzářené oči malého diváka, který od nás odchází s pěkným kulturním zážitkem. Navíc to bývá zpravidla jeho první setkání s kulturou a divadlem , proto se snažíme, aby v jeho duši toto setkání zanechalo nesmazatelný a krásný zážitek.

V roce 2013 prvděpodobně skromně oslavíme již 20. narozeniny od doby přeregistrace spolku, dále budeme mít 45 let od existence a přijetí názvu Kacafírek na počest chrudimského šprýmaře stejného jména. V roce 2013 to bude  již 60 let od doby zahájení působení našeho spolku v loutkovém Divadélku Mír, které bylo a zatím je po dlouhá léta útočištěm našeho spolku i přes různé změny zřizovatelů a majitelů objektu dnes Spolkovém Domě. Připomeneme si i 110. výročí počátků loutkového divadla v Chrudimi. Pokusíme se důstojně i oslavit 45. výročí založení SČDO/SAL jehož jsme členem. Největším Svátkem loutkářů je pak  pravidelné setkávání na Loutkářské Chrudimi. (letos 30.06. až. 05.07.2012 to bude již již 61.Loutkářská Chrudim)

Děkujeme našim sponzorům a ostatním partnerům podporujícím činnost spolku Kacafírek (můžete jimi případně být i vy).

Protože se tato zájmová ochotnická činnost neobejde bez peněz, rádi u nás uvítáme nové sponzory a partnery fandící kultuře a loutkářství.

Dále děkujeme všem příznivcům loutkových pohádek za návštěvu našich představení a případnou podporu Kacafírka loutkářského spolku.

Všem návštěvníkům našich a zejména loutkových her přejeme krásné zážitky a rádi Vás uvítáme na našich pohádkách případně i v našich řadách.

Přijďte k nám a tvořme společně loutkové divadlo pro naše děti a budoucí následovníky

  František Žalud – toho času vedoucí loutkářského spolku e-mail: kacafirek.ls@email.cz GSM:776 130 632 (GSM vedoucímu spolku)

  Miloš Lédl – bývalý vedoucí loutkářského spolku e-mail: kacafirek.ls@email.cz GSM: 603 37 26 26 (GSM bývalému vedoucímu spolku – s těžkým srdcem ze zdravotních důvodů spolek opustil)