Kacafírek loutkářský spolek zve všechny zájemce o loutkové divadlo. Zájemci se mohou hlásit při zkouškách spolku nebo na naší e-mailové adrese.


Vážení spoluobčané, příznivci loutkového divadla.

Město Chrudim má svoji dlouholetou loutkářskou tradici. Současným děním na loutkové scéně, konajícími se každoročními přehlídkami a festivaly loutkářských souborů a spolků a vrcholícím celostátním svátkem loutkářů - Loutkářskou Chrudimí, vyvolává potřebu na zajištění odpovídajícího zařízení pro důstojný průběh těchto akcí. Proto již několik mnoho let spolek Kacafírek usiluje o vybudování a nebo získání odpovídajících prostor nejen pro sebe, ale i pro ostatní zájemce o loutkové divadlo, které by poskytlo útočiště i hostům při těchto přehlídkách a kde by šlo provádět a rozvíjet celoroční systematickou práci spolku. Proto usilujeme o solidně vybavené prostory pro tuto činnost - nejlépe o Loutkové divadlo. Tak aby byl zajištěn další perspektivní rozvoj loutkářství v Chrudimi. Prostory by se zároveň mohly využít i pro další podobné činnosti.

Počet akcí by se tak mohl zvýšit i o vystoupení dalších spolků a souborů neziskových organizací, nejen loutkářských, ale i o pořádání dalších akcí pro děti i mládež. Zbývající dny by byly vyplněny zkouškami spolku a ostatních zájmových skupin, případně přednáškami a další činností.

Z výše uvedeného je patrné, že rozvoj loutkářství v Chrudimi může zajišťovat důstojnou tradici pouze za podmínky fungování vhodné stálé loutkové scény, nebo vhodné a citelné realizace rekonstrukce stávajících užívaných prostor, kde spolek Kacafírek v současnosti již několik desetiletí působí a to ve smyslu provedení vhodných úprav a vytvoření vhodného technického zázemí pro loutkoherecké činnosti .  V opačném případě by zřejmě došlo ke ztrátě vhodných podmínek pro činnost spolku a k přerušení jeho dlouhodobé loutkářské činnosti v našem městě. Záleží také na formě a rozsahu případných úprav či pojetí přestavby či výstavby nových prostor.

Náš loutkářský spolek Kacafírek proto podal v minulosti několik návrhů jak tuto situaci řešit odpovědným orgánům a zástupcům města. "Ledy" se snad po létech hnuly a z "Divadélka Mír", kde dosud působíme se má stát "Spolkový Dům". Tento krok vítáme a věříme že se prostory pro uvažovanou spolkovou činnost zlepší. Jen si nejsme zcela jisti , že se "ledy" hnuly úplně tím správným směrem a že zůstanou zachovány stávající výhody zešikmeného hlediště s dobrým výhledem pro návštěvníka - diváka a zázemí techniky s výhledem na variabilní scénu, která se zde po dobu naší činnosti amatérsky postupně budovala, piplala, postupně vyvíjela a úspěšně v praxi používala. Žijeme tedy v obavě že připravovaný zásah do stávajících prostor, který jsme již v zárodku několikrát připomínkovali, znemožní spolku a loutkářům bez dodatečných úprav řádně využívat prostory pro tuto činnost. Rádi se v našich obavách budeme mýlit. Pokud Vás zajímá více informací najdete je na těchto stránkách spolku dále.

Kacafírek - loutkářský spolek přeje Všem tvůrcům a příznivcům loutkoherectví pochopení "moudrých a odpovědných hlav", dobré podmínky a zázemí pro jejich činnost včetně pochopení ze strany jejich zřizovatelů a sponzorů ...